nordhansen.dk

Christiania  juni 2008

Tre skønne sommerdage      

          Vi har kun 600 meter til byen

 

 

          Vi skulle lave nedløb fra tagrenderne                               Der skulle igen graves til rør til brønden

          Vi havde ingen børn med, så vi måtte selv grave               Rørene er snart lagt

          Færdigt arbejde - klar til at komme jord på                    Anlægget set fra det sydvestlige hjørne

          Alt er klappet og klar til et regnskyl                                Velfortjent frokost i baghaven

          Cecilie slår græs                                                      - det får hun kun lov til fordi ingen af børnene er med

          Cykelskuret får også en gang maling                                 Nu mangler vi kun taget, vinduerne og døren!

          Det er søndag og vi går til kirken                                      Meget smukke valmuer i rapsen lyser op