nordhansen.dk

Christiania  august 2009

Stuerne mod syd ryddes 

          Indermurenes fundamenter graves fri og fjernes     Der måles og graves

         

         

 

 

       tilbage

          Poul Dahl og familie var på besøg i ferien                     Den sidste stol i stuen

          Poul fugede vinduer og døre og reparerede glas i ruderne i cykeslskuret

         

           

          Der var meget der skulle ud af stuerne                       Noget blev gemt og noget røg ud

         

         

          Skrivebordet blev skilt i atomer                                  Døre og gulve blev fjernet

         

         

         

         

          I pauserne var computeren god adspredelse               Så ryger lofterne i stuerne

          Til sidst er alle tre stuer tømte                               

         

          ******************************************************************************

          Et par uger senere kom et nyt hold til                              Nu skulle tapet og vægge fjernes

         

         

          Så går det løs på murene                                               Det sviner og alle hjælper til

         

         

          Lærke elsker nedrivning                                               Kvalitetskontrollen holder øje

         

        

          De mange brokker bæres ud én efter én                    Den sidste rest mur fjernes

         

         

          Pause i ruinerne                                                              Hele holdet damper af

         

         

          Så er gravearbejdet begyndt                                       Her er alle brokkerne midlertidigt havnet

         

         

          Damerne graver                                                             og drengene slæber ud i spande